สำนักงาน เอ็น แอนด์ เอ็น การบัญชี
N&N Accounting Office

บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร บริการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

• จัดทำบัญชีภาษีอากรและบีโอไอ
• วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
• ปิดงบการเงิน
• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
• ตรวจสอบบัญชี
• Work Permit Visa

ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของทีมงานเรา จะเป็นส่วนช่วยดูแลงานหลังบ้านของธุรกิจของคุณ เติบโตอย่างเข้มแข็ง และมั่นคง เราพร้อมให้คำปรึกษาท่านให้คลายกังวล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่าน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของท่าน

© 2015 nn-account.com All Rights Reserved.